Home / Thu Minh

Thu Minh

Thượng đẳng thần

Thượng đẳng thần

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Bùi Tá Hán (1496- 1568) là người Hoan Châu, nay là huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là một trong những vị tướng có công với triều hậu Lê. Khi Mạc Đăng Dung phế truất vị vua cuối cùng của thời …

Read More »

Trung thần oanh liệt

Trung thần oanh liệt

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Lê Phụng Hiểu không chỉ vâng mệnh di chiếu của vua Lý Thái Tổ mang quân cấm vệ dẹp “loạn tam vương”, giúp vua mới Lý Thái Tông ổn định triều chính, mà còn có công đánh dẹp giặc Chiêm Thành hay …

Read More »

Anh em đồng lòng

Anh em đồng lòng

Theo sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông của Đại Việt dưới triều nhà Trần, có 3 anh em tù trưởng người Tày là Hà Bổng, Hà Đặc và Hà Chương đã biết vận dụng mưu kế rất thông …

Read More »

Khước từ làm quan

Khước từ làm quan

Theo sách “Lịch triều hiến chương loại chí”, Bùi Huy Bích sinh năm 1744 và mất năm 1818. Ông có tên chữ là Hy Chương, hiệu Tồn Am; người làng Định Công, huyện Thanh Trì, sau di cư sang làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay là …

Read More »

Cãi lại lệnh vua

Cãi lại lệnh vua

Theo sách “Quảng Nam đất nước và nhân vật” của tác giả Nguyễn Quang Thắng, do NXB Văn hóa, Hà Nội, phát hành năm 1996, thì Lê Vĩnh Khanh sinh năm 1819 và mất năm 1884. Ông có tên chữ là Tử Minh, quê làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang …

Read More »

Áng văn để đời

Áng văn để đời

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Lý Tử Tấn có hiệu là Chuyết Am, người làng Triều Đông (sau đổi là Triều Liệt), huyện Thượng Phúc (nay thuộc xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội). Năm 32 tuổi, ông đi thi và đỗ Thái học sinh …

Read More »

Oan án Lê Lăng

Oan án Lê Lăng

Theo sách “Đại Việt thông sử” Lý Triện là một trong những vị công thần khai quốc của nhà Lê sơ. Ông là người làng Bái Đôi, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa. Với chiến tích ở trận Tốt Động, Chúc Động, sử gia Ngô Sỹ Liên cho rằng ông …

Read More »

Tấm lòng với vĩ nhân

Tấm lòng với vĩ nhân

Dương Bá Cung sinh năm 1795, lúc bé có tên là Dĩnh, hiệu Cấn Đình, người thôn Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (nay là Thường Tín, Hà Nội). Họ Dương ở Nhị Khê là dòng họ có truyền thống khoa bảng. Dương Bá Cung làm việc cần mẫn suốt đời, …

Read More »

Dòng dõi công thần

Dòng dõi công thần

Theo sách “Đại Việt thông sử”, Lê Niệm là con của Lê Lâm và là cháu của Trung túc Vương Lê Lai. Quê ông ở xã Duy Tinh, huyện Thuận Hựu (nay thuộc Thanh Hóa). Ông làm quan trải 4 triều vua: Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Nghi …

Read More »

Từ chối phần thưởng

Từ chối phần thưởng

Nguyễn Đăng Tuân, tự Tín Phu, hiệu Thận Trai, thụy Văn Chính. Ông xuất thân trong gia đình nho học, tính tình thuần chất, lối học chủ về nghĩa lý. Đầu đời Gia Long (1802), do có học vấn văn học ông được cống cử vào làm việc ở Viện …

Read More »