Home / Thu Minh (page 4)

Thu Minh

Đại nhân, đại nghĩa

Đại nhân, đại nghĩa

Dù là khi tham mưu cho Lê Lợi hay sau này làm quan nhà Hậu Lê, Nguyễn Trãi đều luôn giữ vững tư tưởng nhân nghĩa. Nhân nghĩa của ông gắn liền tư tưởng vì dân, yên dân. Điều này được nêu trong đoạn mở đầu của “Bình Ngô đại …

Read More »

Rủi và may

Rủi và may

Uông Sĩ Đoan còn có tên khác là Sĩ Đạt, sinh năm Giáp Tuất (1694). Ông vốn tên thật là Giang Sĩ Đoan, nhưng bắt đầu từ đời ông do kiêng húy của chúa Trịnh Giang nên đổi thành họ Uông. Ông quê ở làng Vũ Nghị, huyện Thanh Lam, …

Read More »

Chiến công thầm lặng

Chiến công thầm lặng

Góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đánh đuổi giặc Minh xâm lược hồi thế kỷ XV, có sự đóng góp công lao không nhỏ của những người dân thường thầm lặng. Và người phụ nữ đỡ đẻ trong …

Read More »

Thiên tài quân sự

Thiên tài quân sự

Theo các tài liệu lịch sử còn lưu đến ngày nay, sau Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, vùng đất cổ Đường Lâm (nay là làng Cam Lâm, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) sinh ra thêm một minh vương nữa cho dân tộc, đó là Ngô …

Read More »

Pháp luật nghiêm minh

Pháp luật nghiêm minh

Theo sách “Đại Nam thực lục”, sau khi lên ngôi vua Gia Long đã cho biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ, đến năm 1815 thì ban hành. Đã có pháp luật rõ ràng, nghiêm khắc, các vua đầu triều Nguyễn cũng yêu cầu quần thần tuân thủ luật lệ …

Read More »

Nhà lý số đại tài

Nhà lý số đại tài

Nguyễn Bỉnh Khiêm có tên húy là Nguyễn Văn Đạt, tên chữ là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Ông được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt …

Read More »

Vị quan liêm chính

Vị quan liêm chính

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Trần Thì Kiến sinh năm 1260 và mất năm 1330. Quê ông ở làng Cự Xạ, huyện Đông Triều, phủ Tân Hưng (nay là thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ông từng là một trong những môn khách của Trần Hưng …

Read More »

Phúc và họa

Phúc và họa

Các kỳ thi Nho học ở Việt Nam bắt đầu có từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông và chấm dứt vào năm 1919 đời vua Khải Định. Trong 845 năm đó, các triều đình phong kiến ở nước ta đã chọn và lấy 47 người (có sách nêu …

Read More »

Vị quan chính trực

Vị quan chính trực

Xưa có chuyện kể rằng, chỉ với một câu đối của ông lão cưỡi bò nhưng đã khiến một viên quan huyện ở vùng Kinh Bắc chuyên hống hách, kiêu ngạo, ức hiếp dân lành phải quỳ xuống đất rồi lạy như tế sao. Chuyện xảy ra vào thời vua …

Read More »

Oan khuất

Oan khuất

Theo sách “Lam Sơn thực lục”, người vợ đầu tiên của Lê Lợi là thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ, sinh năm 1383, nhưng ngày, tháng và năm mất của bà thì không ai biết, vì sử sách không còn lưu lại chi tiết này. Bà là người trang Bái …

Read More »