Home / Thu Hà

Thu Hà

16 điều trân quý ở đời

16 điều trân quý ở đời

Thứ đồ quý giá thì đắt tiền, bởi vì đắt tiền, cho nên mới thấy trân trọng. Nếu một người có thể làm được 16 điều quý giá này, thì có thể là sẽ đạt đến cảnh giới hoàn thiện hoàn mỹ. 1. Làm người quý ở thiện tâm, đẹp …

Read More »