Home / Thu Thủy

Thu Thủy

Đại thần Lê Văn An

Đại thần Lê Văn An

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Lê Văn An là người ở vùng Mục Sơn (nay là xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Hiện tại vẫn chưa rõ Lê Văn An sinh vào năm nào, chỉ biết rằng ông đến Lam Sơn với Lê Lợi …

Read More »

Họa thần quyền

Họa thần quyền

Do được Thái tổ Lê Lợi trọng dụng, lại xuất thân là võ tướng nên Lê Sát thường làm nhiều việc theo ý riêng. Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử đánh giá: Nhiều việc Lê Sát xử lý quá khắt khe, làm bừa và không cân nhắc. Khi …

Read More »

Tướng quân Đỗ Bí

Tướng quân Đỗ Bí

Đỗ Bí là người thôn Cung Hoàng, nay thuộc huyện Nông Cống, Thanh Hoá. Ông tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những buỗi đầu. Nhưng cũng tương tự như Bùi Bị – một trong những vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn, hiện vẫn chưa ai …

Read More »

Anh hùng Nguyễn Chích

Anh hùng Nguyễn Chích

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, nếu chiếm được Nghệ An và nói theo cách nói của Nguyễn Chích là nghĩa quân Lam Sơn đã tìm được đất đứng chân. Và quả đúng là từ vùng đất đứng chân đặc biệt này, nghĩa quân Lam Sơn đã liên …

Read More »

Bản lĩnh Lưu Nhân Chú

Bản lĩnh Lưu Nhân Chú

Thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược Chi Lăng – Xương Giang là thắng lợi chung của Bộ chỉ huy và toàn thể nghĩa sĩ Lam Sơn. Nhưng trong đó, đóng góp của Lưu Nhân Chú là rất đáng kể. Ông là một trong số không nhiều các tướng …

Read More »

Anh hùng Lưu Nhân Chú

Anh hùng Lưu Nhân Chú

Theo sách “Danh tướng Việt Nam”, cuộc vây hãm của nghĩa quân Tây Sơn đã buộc thành Tây Đô gần như hoàn toàn bị cô lập và càng ngày càng trở nên khốn quẫn. Những cuộc tập kích liều lĩnh của quân Minh hòng phá thế bị bao vây đều …

Read More »