Home / Thu Thủy (page 3)

Thu Thủy

Trận chiến Như Nguyệt

Trận chiến Như Nguyệt

Sử cũ viết về Hoằng Chân, Chiêu Văn và Lý Kế Nguyên quá ít ỏi. Theo sách “Đại Việt sử lược”, Hoằng Chân và Chiêu Văn đều là hoàng tử của vua Lý Thái Tông (1028-1054) nhưng không nói rõ thứ bậc anh em. Còn Lý Kế Nguyên thì cho …

Read More »

Anh hùng tương ngộ

Anh hùng tương ngộ

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Tông Đản là danh tướng có công lớn trong trận tấn công vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm cuối năm 1075, đầu năm 1076, do Lý Thường Kiệt chỉ huy. Tuy nhiên, người đời vẫn quen gọi ông là Tôn …

Read More »

Di huấn để đời

Di huấn để đời

Đào Quang Nhiêu là danh tướng của 3 đời chúa Trịnh (Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Căn) thời Lê trung hưng. Ông tham gia trong cuộc chiến tranh giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn vào giữa thế kỷ XVII. Theo sách “Lịch triều hiến chương loại chí”, Đào Quang Nhiêu …

Read More »

Cuộc đời oanh liệt

Cuộc đời oanh liệt

Trước năm 1740, ở trấn Sơn Tây có một cuộc khởi nghĩa khá lớn do thủ lĩnh Đô Tế cầm đầu. Trong thành phần của lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa này có một nhà nho trẻ là Nguyễn Danh Phương. Theo sách “Việt sử tân biên”, Nguyễn Danh …

Read More »

Bình Đông Tướng quân

Bình Đông Tướng quân

Theo sách “Danh tướng Việt Nam”, Đặng Xuân Bảo là tướng của nhà Tây Sơn, được Quang Trung – Nguyễn Huệ phong tới chức Đại đô đốc, vì thế người đời thường gọi ông là Đô đốc Bảo. Trong đội ngũ tướng lĩnh cao cấp của Tây Sơn, Đặng Xuân …

Read More »

Ý chí quật cường

Ý chí quật cường

Theo sách “Đại Việt sử lược”, khi đô hộ nước ta, nhà Đường quy định rằng, dân di lão (dân già cả ở đất man di) mỗi người chỉ phải đóng một nửa suất tô. Thế nhưng Lưu Diên Hựu bắt phải đóng đủ 1 suất chứ không hề được …

Read More »

Trung quân ái quốc

Trung quân ái quốc

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Nguyễn Trung Ngạn có tên chữ là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là Ân Thi), tỉnh Hưng Yên. Ông từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, nổi tiếng thần đồng. Năm 15 tuổi, …

Read More »

Vị tướng toàn tài

Vị tướng toàn tài

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Nguyễn Khoái là tướng chỉ huy quân Thánh Dực dưới thời vua Trần Nhân Tông (1278-1293) và từng dũng cảm lập công lớn trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân Nguyên xâm lược lần thứ hai (1285) và thứ ba …

Read More »

Xứng danh hậu duệ

Xứng danh hậu duệ

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Phạm Nhữ Tăng sinh ra trong một gia tộc danh giá với nhiều võ tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách. Ông là cháu 4 đời của danh tướng Phạm Ngũ Lão đời Trần, người đã 2 lần cùng quân dân …

Read More »