Home / Những câu nói hay / Chúng ta rất dễ dàng tha thứ cho kẻ thù nhưng lại khó tha thứ cho một người bạn.

Chúng ta rất dễ dàng tha thứ cho kẻ thù nhưng lại khó tha thứ cho một người bạn.

Chúng ta rất dễ dàng tha thứ cho kẻ thù nhưng lại khó tha thứ cho một người bạn.

Chúng ta rất dễ dàng cho nhưng lại khó tha thứ cho một người bạn.

It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.

Xem thêm:  20 câu nói giúp bạn kiềm chế bực tức để không giận quá mất khôn

Check Also

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *