Home / Những câu nói hay / Cuộc sống là rất quan trọng để thực hiện một cách nghiêm túc

Cuộc sống là rất quan trọng để thực hiện một cách nghiêm túc

Cuộc sống là rất quan trọng để thực hiện một cách nghiêm túc

là rất quan trọng để thực hiện một cách nghiêm túc

Life is too important to be taken seriously.

Xem thêm:  Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ.

Check Also

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *