Home / Những câu nói hay / Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

Đừng gây bất lợi cho bạn bằng việc cho chúng dễ dàng.

Xem thêm:  Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!

Check Also

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta đều nên đối mặt bằng một tâm thái bình thản.

Rất nhiều lúc, chúng ta đều bất lực, đối mặt với nuối tiếc của mình, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *