Home / Kiến thức tâm lý (page 2)

Kiến thức tâm lý

Làm chủ cảm xúc khó chịu

unnamed file 310x165 - Làm chủ cảm xúc khó chịu

Trong tất cả những kỹ năng tôi học được suốt 7 năm thay đổi cuộc đời, nổi bật nhất chính là: Biết chấp nhận cảm giác khó chịu. Nếu học được kỹ năng này, bạn có thể làm chủ gần như mọi thứ. Bạn có thể đánh bại sự trì …

Read More »