Uncategorized

Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo, vì thế hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn.

Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo, vì thế hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn.

Đánh giá bài viết
READ  Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.