Home / Tag Archives: kiên nhẫn

Tag Archives: kiên nhẫn

Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi.

Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi.

Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. Có thể bạn sẽ thích Muốn giàu trước tiên phải kiên nhẫn Bạn có thực sự khôn …

Read More »

7 năm kiên nhẫn phục vụ vị khách thích mắng chửi, ngày ông qua đời cô gái sững sờ nhận ra sự thật

7 năm kiên nhẫn phục vụ vị khách thích mắng chửi, ngày ông qua đời cô gái sững sờ nhận ra sự thật

Từ ngàn xưa đến nay, từ Đông Phương đến Tây Phương đều có chung quan niệm rằng “Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo”… truyền thống nhận thức này đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của nền văn minh lần này. Và câu …

Read More »